Clubhouse ผู้ใช้งานคนไทย เริ่มถูกแบน (ชั่วคราว)

Clubhouse ผู้ใช้งานคนไทย เริ่มถูกแบน (ชั่วคราว)

ล่าสุดทาง Clubhouse ได้มีการพัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง ‘คลับ (Club)’ เองได้ โดยความแตกต่างระหว่างคลับและห้อง คือ ‘ห้อง’ เมื่อคุณจบการสนทนาในห้องหรือปิดห้องไป ห้องสนทนานั้นจะหายไปและในการสนทนาครั้งต่อไปคุณก็จะต้องสร้างห้องขึ้นมาใหม่ แต่ ‘คลับ’ จะเป็นเหมือนกลุ่ม ที่สามารถรวมเพื่อน ๆ ที่สนใจเรื่องเดียวกันให้เข้ามาร่วม Club เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาติดตามและพูดคุยทำกิจกรรมที่สนใจในเรื่องเดียวกันง่ายขึ้น เมื่อจบการสนทนาแล้วคลับก็จะไม่หายไป

ด้วยความใหม่ของแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งานหลายคนยังไม่เข้าใจในกฎเกณฑ์และข้อตกลงในการใช้งานของ Clubhouse จนทำให้ Account หรือบัญชีผู้ใช้ถูกแบนโดยระบบ ล่าสุดจึงได้มีผู้สร้างห้องสนทนาโดยใช้ชื่อห้องว่า“ตอนนี้มี club เริ่ม ban คนไทยแล้ว”ภายในห้องมีการพูดคุยถึงประเด็นการแบนบัญชีผู้ใช้ Clubhouse คนไทย ซึ่งในรายชื่อของผู้ที่ถูกแบนบางคนเป็นถึงคนดัง อีกทั้งยังมีผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงอีกด้วย แต่ในการแบนครั้งนี้จะเป็นการแบนชั่วคราวเพียง 7 วันเท่านั้น

ในส่วนของสาเหตุของการถูกแบน เนื่องจากไม่มีผู้ใดทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการแบนของ Clubhouse จึงคาดว่าผู้ที่ถูกแบนอาจกระทำการผิดกฎที่ทาง Clubhouse ได้วางไว้  อย่างไรก็ตาม Clubhouse ในไทยก็ยังคงได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง