เปิดตัวแอปฯ ‘ไทยเซฟไทย’ ประเมินโควิด-19 ก่อนพบผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์

เปิดตัวแอปฯ ‘ไทยเซฟไทย’ ประเมินโควิด-19 ก่อนพบผู้ใหญ่ช่วงสงกรานต์

เนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ ลูกหลานจะพากันเดินทางกลับไปหาครอบครัวญาติผู้ใหญ่อาจมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังครอบครัวและผู้คนในชุมชนได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในบ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีการติดเชื้อจากกลุ่มผู้ที่ออกไปนอกบ้าน และนำเชื้อกลับมาสู่คนในบ้าน และมีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่น

อธิบดีกรมอนามัย ได้แนะนำให้ลูกหลานที่วางแผนเดินทางกลับบ้าน ให้งดการเดินทางหากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ หรือมีอาการที่พบเพิ่มคือ ตาแดง มีผื่นแดงตามตัว มีน้ำมูก น้ำตาไหล และสำหรับผู้ที่ได้เดินทางกลับแล้วนั้น ขอให้มีการคัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงตนเอง โดยมีหลักการประเมินว่า ไม่เข้าไปในสถานที่เสี่ยง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในที่คนแออัด เช่น ไม่สวมหน้ากาก ไม่ไปใกล้คนป่วยหรือเสี่ยงเป็นโควิด-19 หากไม่แน่ใจในการประเมินตัวเอง สามารถประเมินผ่านแอปพลิเคชันใดๆ ก็ได้แล้วแต่ความสะดวก

โดยวันนี้ 11 เมษายน กรมอนามัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ไทยเซฟไทย’ เป็นเครื่องมือที่มีหลักเกณฑ์รายละเอียดข้อมูลและความรู้ในปัจจุบันครบถ้วน เหมาะอย่างยิ่งในการประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อ เพื่อปกป้องคนในครอบครัวและเพื่อนในที่ทำงานไม่ให้เป็นโควิด-19 ซึ่งหากมีหรือได้ไปในสถานที่เสี่ยงที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ จะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ งดทำงาน หรืองดเดินทางไปในที่สาธารณะ และไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการอยู่กับบ้าน 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ทั้งนี้ ขอแนะนำ ‘ไทยประเมินเซฟไทย ครอบครัวปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด-19’ เป็นเครื่องมือประชาชนดูแลกันเอง ไม่มีการนำไปใช้ติดตามจากภาครัฐ