พรก.เงินกู้ 1ล้านล้านสู้โควิด กู้แล้ว 63%

พรก.เงินกู้ 1ล้านล้านสู้โควิด กู้แล้ว 63%

สบน. เผย พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ใช้แล้ว 630,000 ล้านล้านบาท คิดเป็น 63% ไร้ปัญหาเบิกจ่าย ยอดแตะ 749,000 ล้านบาท

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าความคืบหน้าวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดในกรอบ 1 ล้านล้านบาท เพื่อดูแลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ล่าสุด มีการอนุมัติวงเงินโดยคณะรัฐมนตรีแล้ว 749,000 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายในภาพรวมไปที่ 475,987 ล้านบาท จากยอดวงเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติคิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนยอดวงเงินรวม 1 ล้านล้านบาท ในภาพรวมมีการกู้เงินไปแล้ว 630,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของยอดวงเงินกู้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ทาง สบน. จะดำเนินการทยอยกู้เงินหากรัฐบาลอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด