กสม. มีมติตรวจสอบเหตุ #ม็อบ28กุมภา เตรียมเปิดรายงานชุมนุมทางการเมืองช่วงปลายปี 2563

กสม. มีมติตรวจสอบเหตุ #ม็อบ28กุมภา เตรียมเปิดรายงานชุมนุมทางการเมืองช่วงปลายปี 2563

วันนี้ (3 มีนาคม) ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ชุมนุมในนามกลุ่ม ‘REDEM’ ประกาศเคลื่อนตัวไปยังบ้านพักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเกิดการเผชิญหน้า โดยผู้ชุมนุมมีการขว้างปาสิ่งของและปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุม บริเวณใกล้กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้มาตรการกระชับพื้นที่และสลายการชุมนุม มีการฉีดน้ำ ใช้แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตด้วยนั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในคราวประชุม กสม. ด้านการบริหาร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ได้พิจารณากรณีดังกล่าว และมีมติเห็นควรหยิบยกเป็นกรณีขึ้นตรวจสอบรวมกับกรณีอาสาสมัครทางการแพทย์ที่อ้างว่าถูกจับกุม และได้รับบาดเจ็บจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง กสม. ได้หยิบยกขึ้นตรวจสอบก่อนหน้านี้

ประกายรัตน์กล่าวว่า ในการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ จำเป็นต้องรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้านในทุกช่วงเวลาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะข้อมูลที่ปรากฏในสื่อมีแง่มุมที่แตกต่างกัน จึงเป็นกรณีที่มีความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง โดย กสม. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนี้มารับฟังความเห็นประกอบการพิจารณา และ กสม. จะยึดหลักความเป็นกลาง การปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเที่ยงตรง ตลอดจนจะเร่งดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว

ประกายรัตน์กล่าว “สำหรับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 นั้น ขณะนี้ กสม. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะเปิดเผยต่อสาธารณะในเร็วๆ นี้”