“ก้าวไกล” ลงโทษ 4 ส.ส. ไม่ให้ร่วมกิจกรรม แต่ไม่ไล่ออก เพราะแหกมติพรรค

“ก้าวไกล” ลงโทษ 4 ส.ส. ไม่ให้ร่วมกิจกรรม แต่ไม่ไล่ออก เพราะแหกมติพรรค

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กล่าวในการประชุมคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณสมาชิกพรรคก้าวไกล ว่า ตามที่มีการลงมติญัตติอภิปรายไม่ไว้วางในรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มีสมาชิก 4 คน ได้แก่ นายคารม พลพรกลาง , นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ , นายพีระเดช คำสมุทร และนายขวัญเลิศ พานิชมาท

ได้ลงมติไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่พรรคก้าวไกล เป็นผู้อภิปราย และเห็นสอดคล้องกันว่า นายอนุทิน เป็นผู้บริหารจัดการวัคซีนผิดพลาด เอาประชาชนไปกระจุกเสี่ยงจากวัคซีนแหล่งเดียว ไม่สนใจคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ ขาดความโปร่งใส ขัดขวางกลไกการตรวจสอบ ซึ่งการลงมติไว้วางใจดังกล่าวยังขัดกับความรู้สึกของประชาชน สมาชิก และผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลจำนวนมาก

สำหรับผลการประชุม คณะกรรมการวินัยฯ มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า สมาชิกทั้ง 4 มีการให้ข้อมูลต่อสาธารณะและมีข้อความหลายประการที่ส่งผลเสียหายต่อพรรค โดยพฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพรรค ข้อ 119 จึงได้ตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรคการเมือง และจะไม่ขับออกเพื่อไม่ให้เป็นการเตะหมูเข้าปากหมา สมประโยชน์นักการเมืองและพรรคการเมืองที่กำลังทำการเมืองแบบเก่าและรอคอยอยู่ และถอด นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ออกจากการเป็นรองเลขาธิการพรรค

นอกจากนี้ พรรคก้าวไกล ไม่อนุญาตให้สมาชิกทั้ง 4 เข้าร่วมกิจกรรมและไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อพรรคในการทำกิจกรรมต่างๆทางการเมือง รวมถึงส่วนที่เป็นโควต้าเวลาของพรรคการเมือง เช่น การปรึกษาหารือ การตั้งกระทู้ถามสด การนั่งเป็นกรรมาธิการคณะต่างๆ หรือการอภิปรายในสัดส่วนโควต้าของพรรค พรรคขอตัดสิทธิในสัดส่วนเหล่านี้สำหรับสมาชิกทั้ง 4 คนทันที

พร้อมขอยืนยันว่า การกระทำผิดดังกล่าว เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ มีความชัดเจน มีข้อมูล มีพยานหลักฐาน คณะกรรมการวินัยจึงของตัดสินโทษต่อสมาชิกทั้ง 4 ดังที่แจ้งไว้ต่อสื่อมวลชน