ไม่พลิกโผ! ผลกกการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รอดทุกคน

ไม่พลิกโผ! ผลกกการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รอดทุกคน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 16-19 ก.พ. 2564 ล่าสุดวันนี้ (20 ก.พ.) เมื่อ 10.30 น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดโอกาสให้ ส.ส. ได้อภิปรายปรึกษาหารือเป็นการทั่วไป และแจ้งถึงวิธีการลงคะแนน

ผลการลงมติในญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้ง 10 รัฐมนตรี มีดังนี้

1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 206 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 3 คน

2. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับความไว้วางใจ 274 ต่อ 204 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 4 คน

3. อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับความไว้วางใจ 275 ต่อ 201 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 6 คน

4. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับความไว้วางใจ 268 ต่อ 207คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 7 คน

5. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 205 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 3 คน

6.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ได้รับความไว้วางใจ 258 ต่อ 214 คะแนน โดยมีส.ส.งดออกเสียง 8 คน

7. สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับความไว้วางใจ 263 ต่อ 212 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 5 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

8. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับความไว้วางใจ 268 ต่อ 201 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 12 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

9. นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับความไว้วางใจ 272 ต่อ 206 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 4 คน

10. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับความไว้วางใจ 274 ต่อ 199 คะแนน โดยมี ส.ส. งดออกเสียง 5 คน ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในหนที่สองปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว แต่แรงกระเพื่อมต่อสังคมคงต้องติดตามในหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านได้ซักฟอก ทั้งปมเหมืองทองอัครา การแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ นำมาซึ่งการรู้จัก ‘ตั๋วช้าง’ อย่างกว้างขวางในสังคม การจัดหาวัคซีนโควิด-19 กรณีถุงมือยาง โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเมืองจะนะ เป็นต้น

ภาพสะท้อนการเมืองจากผลการลงมติครั้งนี้ยังมองเห็นความเป็นปึกแผ่นของซีกรัฐบาล การอภิปรายครั้งนี้ จะสมราคาหรือน่าผิดหวังจากฝ่ายใดก็แล้ว คนที่จะตัดสินในท้ายที่สุดคือประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เลือกพวกเขาเข้าไปเป็นตัวแทนนั่นเอง