พรรคก้าวไกล ยื่นร่างแก้กฎหมาย 5 ฉบับ รวมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

พรรคก้าวไกล ยื่นร่างแก้กฎหมาย 5 ฉบับ รวมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

วันนี้ (10 ก.พ.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นำ ส.ส. 44 คนยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกันยื่นร่างแก้ไขกฎหมายเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย

  • ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิพ์เตอร์
  • ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา แบ่งเป็น 2 ฉบับ คือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษเจ้าพนักงาน และในส่วนของความผิดฐานหมิ่นประมาทสถาบันฯ และ
  • ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ซึ่งรวมถึงประมาลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี”

นายพิธา ระบุว่า หลักการของร่างกฎหมายที่ยื่นในวันนี้ คือการทำให้สถาบันเป็นที่เคารพปลอดจากคำติฉินนินทา และคำวิพากษ์วิจารณ์ของสาธารณชน และป้องกันไม่ให้บุคคลใดแอบอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบันมาโจมตีฝ่ายตรงข้าม จึงอยากเสนอร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย พร้อมยืนยันว่าพรรคก้าวไกลต้องการจะนำสถาบันออกจากการเมือง

ส่วนเจตนาของพรรคก้าวไกลนั้น ต้องการจะนำสถาบันฯ ออกจากการเมือง แต่ยังมีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง นายชัยธวัช มองว่าเท่าที่เห็นการล้มล้างการปกครองมาจากการรัฐประหาร และไม่เคยเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายเป็นการล้มล้างการปกครอง ส่วนการลดโทษฐานความผิดตามมาตรา 112 นั้น ฐานความผิดยังอยู่ แต่เป็นการปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย ส่วนการเข้าชื่อของ ส.ส. ในการเสนอกฎหมายนี้ที่มี ส.ส.ของพรรคไม่ร่วม 9 คนนั้น ถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน และคิดว่าพรรคยังมีความเป็นเอกภาพอยู่