7 ภาคีองค์กรคนพิการ เรียกร้องสอบจริยธรรม ‘ปารีณา’ ใช้ถ้อยคำไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ทำร้ายจิตใจผู้อื่น

7 ภาคีองค์กรคนพิการ เรียกร้องสอบจริยธรรม ‘ปารีณา’ ใช้ถ้อยคำไม่เคารพสิทธิมนุษยชน ทำร้ายจิตใจผู้อื่น

เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 5 ก.พ. ที่รัฐสภา 7 องค์การคนพิการ นำโดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทยนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ ขอให้ตรวจสอบและลงโทษทางจริยธรรม น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

จากปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ โดยนายชูศักดิ์ กล่าวว่า การใช้ถ้อยคำที่กระทบสภาพบุคคล และสภาพความพิการ เป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เคารพหลักการสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเราได้รับการร้องขอจากคนพิการ ว่าองค์กรฯควรต้องออกมาดูแลเรื่องนี้ จึงได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อพิสูจน์ให้เห็น ว่าการใช้ถ้อยคำลักษณะเปรียบเทียบเปรียบเปรย อาจเป็นการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ อีกทั้งปารีณาเป็นผู้แทนราษฎร แทนที่จะช่วยเหลือแก้ไขแต่กลับกระทำเสียเอง โดยใช้คำพูดทำร้ายจิตใจผู้อื่น เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้

ภาคีองค์กรคนพิการ อาทิ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย), สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย นำโดย “อนันต์ชัย ไชยเดช” ทนายความ นำรายชื่อ 2,927 รายชื่อ ยื่นหนังสือถึง “ชวน หลีกภัย” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมและลงโทษ “ปารีณา ไกรคุปต์” ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีใช้ถ้อยคำกระทบสภาพบุคคลหรือกระทบความพิการ เปรียบเทียบดารานักแสดงคนหนึ่งกับคนออทิสติก ซึ่งเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เคารพหลักการความเป็นสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นมนุษย์