ธณิกานต์ ทวงสิทธิ์ให้หญิงไทย รักษา มะเร็งปากมดลูก-เต้านมฟรี

ธณิกานต์ ทวงสิทธิ์ให้หญิงไทย รักษา มะเร็งปากมดลูก-เต้านมฟรี

น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต และประธานคณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้หญิงไทยจากภัยโรคมะเร็ง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลอย่างถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้หญิงทุกวัยสามารถเข้าถึงสิทธิตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (28 ม.ค.) ว่า เนื่องจากปัญหาสาธารณสุขด้านสุขภาพของผู้หญิงไทยเป็นที่น่าวิตกกังวล ทั้งจำนวนตัวเลขผู้ป่วยต่อปี ภาระค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงสิทธิการดูแลรักษา ซึ่งอัตราการเสียชีวิตและป่วยจากโรคมะเร็งของผู้หญิง อันดับหนึ่ง คือ มะเร็งเต้านม รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูก ที่สำคัญ ค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นค่าตรวจคัดกรองเบื้องต้นและค่ารักษาสูงสุดหลักแสนบาท

“เวทีสภาฯ คือ ช่องทางหนึ่งของการก้าวเข้ามาแก้ปัญหาที่เราสนใจ ใส่ใจ ประเด็นความปลอดภัยของผู้หญิงต้องได้รับการดูแล” น.ส.ธณิกานต์ กล่าวหนักแน่น

น.ส.ธณิกานต์ ยังกล่าวอีกว่า ได้มีนโยบายและงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลผู้หญิงไทยให้ปลอดภัยทุกช่วงวัย ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่มาจากโรคมะเร็ง ที่ทำให้เกิดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเฉลี่ย 14 คนต่อวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคมะเร็งเต้านมที่พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ย 3 คนในทุกๆ 2 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายหลักแสน

และนโยบายการป้องกันเชิงรุก ให้เด็กผู้หญิงอายุ 11 ปี (หรือช่วงอายุ 9-15 ปี) ได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ฟรีทุกคน คาดไว้ว่า พร้อมเริ่มฉีดต้นปี 2565 ซึ่งตนในฐานะ ส.ส. และเป็นตัวแทนผู้หญิง จะพยายามผลักดันนโยบายนี้ต่อไป