บิ๊กตู่ ประชุมใหญ่ คล้ายล็อกให้เศรษฐกิจ

บิ๊กตู่ ประชุมใหญ่ คล้ายล็อกให้เศรษฐกิจ

วันที่ 29 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 09.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะเป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยวันนี้ต้องจับตาในช่วงการแถลงประจำวันของ ศบค. ในเวลาประมาณ 11.30 น. ว่าจะมีพื้นที่ใดได้รับการผ่อนคลายมาตรการบ้าง หลังกว่า 60 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อติดต่อกันมากกว่า 7 วันแล้ว

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุวานนี้ว่า ประเด็นสำคัญของการประชุมคือพิจารณาการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 เช่น การปรับพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุม และการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละระดับพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนพอที่จะสามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำมาหากินกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบในทุกมิติ สร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจของประเทศ และการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนพอที่จะสามารถใช้ชีวิตประจำวัน และทำมาหากินกันได้

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามดูว่าทางศบค.จะมีมาตรการใดออกมาบ้าง เพื่อให้เป็นแนวทางปฎิบัติ?ที่เป็นทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร ที่ยังคงต้องมีการควบคุมความเสี่ยงสูง และต้องเร่งตรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ขณะที่ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 7 ราย และเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)