ฝ่ายค้านเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตีแผ่ความล้มเหลวรัฐบาล ยื่นซักฟอกนายกฯ-รัฐมนตรี รวม 10 ราย

ฝ่ายค้านเปิดศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตีแผ่ความล้มเหลวรัฐบาล ยื่นซักฟอกนายกฯ-รัฐมนตรี รวม 10 ราย

วันนี้ (25 มกราคม) ฝ่ายค้านทุกพรรคนำโดย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านฯ พรรคเพื่อไทย ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย

1. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

3. อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

4. จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

5. สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

6. พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

7. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ

8. นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

9. ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ประชาชนเห็นภาพสะท้อนที่แท้จริงของการทำงานรัฐบาลที่ผ่านมา  นายกฯที่มาจากการเลือก อยู่ครบ 4 ปี มีนายกฯทักษิณ ชินวัตร คนเดียว นอกนั้นไม่มีใครอยู่ครบเทอม แต่ตอนนี้นายกฯอยู่ 7 ปี บริหารประเทศได้แค่นี้ และมั่นใจว่าจะไม่ซ้ำรอยเรื่องกรอบเวลาการอภิปรายที่ผ่านมา โดยจะมีวอร์รูมการทำงานของพรรคฝ่ายค้านอย่างใกล้ชิด ยืนยันไม่มีมวลล้ม และไม่เคยมีมาโดยตลอด