แจกอีก2.1แสนล้านกระตุ้นเศรษกิจไทย

แจกอีก2.1แสนล้านกระตุ้นเศรษกิจไทย

ครม.อนุมัติมาตรการ “เราชนะ” ตามที่ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีคลังเสนอ กว่า 210,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่จำนวน 31.1 ล้านคน แจกเงินคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน แต่ ไม่ให้เบิกเป็นเงินสด บังคับให้ใช้จ่ายผ่านระบบการซื้อสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการต่างๆเท่านั้น ห้ามนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่

กลุ่มเป้าหมายการเยียวยาครั้งนี้มี 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มีรายได้ตํ่ากว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินในบัตร 200 บาทต่อเดือน) จำนวนไม่เกิน 10,127,587 คน ได้รับเงินคนละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 31,408 ล้านบาทเศษ 2.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินในบัตร 300 บาท ต่อเดือน) จำนวนไม่เกิน 3,610,436 คน ได้รับเงินคนละ 3,300 บาท รวมเป็นเงิน 11,914 ล้านบาทเศษ 3.ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งลงทะเบียนสำเร็จและผ่านการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 27 มกราคม 64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จำนวน 17,361,977 คน ได้รับเงินคนละ 3,500 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 121,533 ล้านบาทเศษ รวมทั้งหมด 31,100,000 คน รวมเป็นเงิน 210,197 ล้านบาท

กลุ่มที่ไม่มีสิทธิ ได้รับการเยียวยาครั้งนี้ ก็มีการระบุไว้ชัดเจน ดังนี้ 1.เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 2.เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับค่าตอบแทนจากรัฐโดยตรง 3.เป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดส่วนราชการ 4.เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาทในปีภาษี 2562 5.มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 5 แสนบาท ณ สิ้นปี 2562

ในภาพรวม “โครงการคนละครึ่ง” น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานราก เพราะ ช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ที่มั่นคงกว่า เงินแจกคนละ 7,000 บาท สองเดือนใช้หมดก็หมดกันไป 31.1 ล้านคนไม่มีเงินแจกฟรีไปใช้ต่อ แต่ “คนละครึ่ง” เป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการระดับเล็กมากจนถึงเอสเอ็มอี ทำให้เกิดการจ้างงาน ทำให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนเป็นวงจรมากกว่าและยั่งยืนกว่า ถ้าเศรษฐกิจฟื้น ผู้ค้ารากหญ้ากลุ่มนี้ก็จะฟื้นไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

แต่ก็ยังมีอีกมุมนึงที่มองว่าโครงการนี้ ยังเป็นปัญหา จำกัดไม่ให้เบิกเงินสด ต้องใช้ผ่านแอปพลิเคชัน มีปัญหาทั้งเชิงประมาณที่ไม่ทั่วถึง และเชิงประสิทธิภาพ ประชาชนหลายภาคส่วนเข้าถึงยาก เป็นการโปรยทาน ชิงโชค ต้องแก่งแย่งกัน ได้บ้างไม่ได้บ้าง ฝนตกไม่ทั่วฟ้า โครงการ “คนละครึ่ง” เก็บตกเฟส 3 จำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์ ปรากฏว่าลงทะเบียนเต็มภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที