สถานทูตกรุงวอชิงตัน เตือนคนไทยระวัง หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่ชุมนุม โดยไม่จำเป็น

สถานทูตกรุงวอชิงตัน เตือนคนไทยระวัง หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่ชุมนุม โดยไม่จำเป็น

สถานทูตกรุงวอชิงตัน เตือนคนไทยระวัง ม็อบติดอาวุธ นัดชุมนุมประท้วงทั่ว 50 รัฐ ช่วงพิธีสาบานตน หลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่ชุมนุม โดยไม่จำเป็น

13 ม.ค. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมประท้วงทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยเผยแพร่เอกสารที่เป็นการเตือนชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ให้ความเห็นชอบต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงวอชิงตันของนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 11 – 24 มกราคม 2564 โดยสั่งการให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำเนินการของเทศบาลกรุงวอชิงตัน ดีซี ในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งที่ 59 ของสหรัฐฯ ในวันที่ 20 มกราคม 2564 นี้ โดยจะมีการปิดพื้นที่บริเวณ National Mall และจะมีกองกำลัง National Guard ประมาณ 16,000 นายเข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบในกรุงวอชิงตัน

นอกจากนี้ ยังปรากฏข่าวความเป็นไปได้ที่จะมีการชุมนุมประท้วงทางการเมืองของกลุ่มผู้ชุมนุมติดอาวุธ ณ สถานที่ราชการต่างๆ ทั่วทั้ง 50 รัฐในสหรัฐฯ โดยอาจมีการเดินทางมายังกรุงวอชิงตันในวันที่ 16 มกราคม 2564 และมีการวางแผนการประท้วงในวันที่มีพิธีสาบานตนฯ ด้วย

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันขอแนะนำให้ชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐต่างๆ โปรดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมทั้งใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปใกล้พื้นที่ที่มีหรืออาจมีการชุมนุมประท้วงและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ โดยไม่จำเป็น

ทั้งนี้ หากท่านได้รับความเดือดร้อนหรือทราบข่าวว่าคนไทยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐในท้องที่ และ/หรือแจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้