ฝ่ายค้านซัดแหลก! อัดรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลว แนะลาออกเปิดทางคนเก่งแก้ไขปัญหา

ฝ่ายค้านซัดแหลก! อัดรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลว แนะลาออกเปิดทางคนเก่งแก้ไขปัญหา

วันนี้ (28 เมษายน 2564) หัวหน้า 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าว นำโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย อ่านแถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าบริหารตามราชการแผ่นดินรวมเวลา 7 ปีเต็ม แต่การบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์และคณะรัฐมนตรี กลับล้มเหลวเกือบทุกด้าน สร้างปัญหาและผลกระทบต่อประเทศและความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตปัจจุบันดังนี้

  1. ล้มเหลวและมีความผิดพลาดในการจัดการการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งเรื่องวัคซีน เรื่องการควบคุมโรค เรื่องเตียง มีความผิดพลาดจนประชาชนต้องนอนรอความตายโดยไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบสาธารณสุขได้
  2. ความล้มเหลวในการบริหารด้านเศรษฐกิจ ทำให้ประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศที่ล้มเหลวที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในประเทศที่ฟื้นตัวช้าที่สุดในโลกเช่นกัน เพราะมาตรการการเยียวยาที่ผิดพลาดไม่ตรงจุดไม่เพียงพอ ประชาชนไม่ตายเพราะโรคก็ตายเพราะไม่มีจะกิน
  3. ล้มเหลวในเรื่องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในประเทศ สนับสนุนพวกพ้องทำร้ายผู้เห็นต่าง สร้างความแตกแยกในสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

นอกจากนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าความล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพ ทุจริตคอร์รัปชันเพื่อตนเองและพวกพ้อง ไร้ทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินเหล่านี้ ถ้าปล่อยไปรังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนจนไม่สามารถที่จะกอบกู้กลับมาได้

ดังนั้น จึงเห็นว่าเพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รัฐบาลจำเป็นต้องยุติบทบาทในการบริหารประเทศโดยทันทีด้วยการลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลมืออาชีพมีความรู้ความสามารถ ไม่ยึดติดกับอำนาจและผลประโยชน์เข้ามาบริหารประเทศ

นอกจากนี้ นายสมพงษ์ กล่าวเสริมว่า “การบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมา ต้นเหตุมาจากรัฐธรรมนูญที่ได้วาดหวังไว้ให้เป็นฐานรองรับเจตนารมณ์สืบทอดอำนาจเท่านั้น หากต้องการให้เป็นประเทศที่มีประชาธิปไตย ต้องตัดต้นตอของปัญหานั่นคือ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีผลบังคับใช้เพื่อจะทำประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่า และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชน”