ธอส.ออก 3 โครงการใหม่ รายได้น้อยก็กู้ได้ ผ่อนเดือนละ 3,400 บาท

ธอส.ออก 3 โครงการใหม่ รายได้น้อยก็กู้ได้ ผ่อนเดือนละ 3,400 บาท

ธอส.ช่วยคนรายได้น้อยให้มีบ้านให้ง่ายขึ้น กู้ 1 ล้าน ผ่อนปีแรกเริ่มต้นเพียง 3,400 บาท ผ่าน 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 64 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงบุคลากรภาครัฐให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ธอส.ได้เตรียมกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท จัดทำ 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยขึ้น

โดย ทั้ง 3 สินเชื่อ จะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้หลังเพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองสถาบันการเงินอื่น โดยผ่อนนานสูงสุด 40 ปี ดังนี้

1. โครงการสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท

 • สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้เงินตามข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามร่วมกับ ธอส.
 • สามารถกู้ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.65%
 • ปีที่ 2 เท่ากับ 3%
 • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.05%
 • ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2.00% หรือเท่ากับ 4.15%
 • ปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บาทต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • ให้กู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย.64

2. โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท

 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน
 • วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 เท่ากับ 2.75% ต่อปี
 • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-3.40% (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150%) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.75% ต่อปีเท่านั้น
 • ปีที่ 4-5 เท่ากับ MRR-2%
 • ปีที่ 6 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี
 • กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บาทต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน และค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
 • ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย.64

3. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท

 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3%
 • ปีที่ 2 เท่ากับ 4%
 • ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15%
 • ปีที่ 4 จนถึงครบอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี
 • กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อเดือน
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 • ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค.64

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทษ หรือทาง call center โทร 0-2645-9000