เปิดเรียนวันแรก แม่สอนวุ่น ผมเด็กติดโควิดแล้ว สั่งปิดอีก 15 โรงเรียน

เปิดเรียนวันแรก แม่สอนวุ่น ผมเด็กติดโควิดแล้ว สั่งปิดอีก 15 โรงเรียน

วันนี้ 1 ก.พ.64 เป็นวันที่เปิดโรงเรียนวันแรก หลังจากต้องหยุดเรียนตามการประกาศเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา มีหลายโรงเรียนที่ยังไม่วางใจโควิด-19 ขอเลื่อนเปิดไปก่อนและได้ทำการส่งประกาศเลื่อนเปิดเรียนออกไปก่อน จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรในโรงเรียน เป็นสำคัญ โรงเรียนต่างๆ จึงขอปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน ไปก่อน สำหรับเด็กประถม ส่วนนักเรียนมัธยมศึกษา หลายโรงเรียนได้ปรับมาจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100 %

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง ยังยืนยันกลับมาเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

ล่าสุด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า ผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ได้มีคำสั่งไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดให้แจ้งไปยังผู้ปกครอง ที่กำลังนำบุตรหลานของตนเองมาโรงเรียนในเขตเทศบาลทั้งหมด 5 แห่ง โรงเรียนระดับประถมอีกหลายแห่ง เพื่อเข้าเรียนหนังสือ ในวันเปิดวันแรก คือ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่ปิดมานานนับเดือนจากสถานการณ์โควิด 19 เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโควิด 19 ในเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งมีมากถึง 3-5 คน แล้ว ทางผู้บริหารเล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดเบื้องต้นจึงมีคำสั่งหยุดเรียน และให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานกลับภูมิลำเนาของตัวเอง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ที่ผ่านมา หลังเคารพธงชาติ

ล่าสุด นายพงษ์รัตน์ พิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากมีคำสั่งให้โรงเรียนในเขตพื้นที่แม่สอดทุกโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความปั่นป่วนแก่ผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาโรงเรียน เนื่องจากจู่ๆสั่งปิดโรงเรียนกะทันหัน ซึ่งผู้ปกครองบางรายพึ่งไปทำงานแต่ต้องกลับมารับลูกตนเองกลับบ้าน