มาตรา 33 จ่ายแค่ 75 บาท นาน 2 เดือน

มาตรา 33 จ่ายแค่ 75 บาท นาน 2 เดือน

วันนี้ (26 ม.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงที่กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยมีสาระสำคัญ คือ การปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนก.พ.-มี.ค. 64

โดยลดอัตราเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากเดิมร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เหลือร้อยละ 0.5 หรือ 75 บาทของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนฝ่ายนายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนรัฐบาลส่งเงินสมทบอัตราเดิมคือร้อยละ 2.75 ของค่าจ้าง

และผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา 39 จากเดิมอัตรา 278 บาทต่อเดือน จะลดอยู่ในอัตรา 38 บาทต่อเดือน เพื่อลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้น

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตราอื่นๆก็ยังเหมือนเดิม ทั้งนี้ การลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงจำนวน 7,166 ล้านบาท