โครงการ “เราชนะ” ใครไม่มีสิทธิรับ เงินเยียวยาบ้าง

โครงการ “เราชนะ” ใครไม่มีสิทธิรับ เงินเยียวยาบ้าง

ล่าสุดวันที่ 13 มกราคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผ่านโครงการเราชนะ ด้วยการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ 3,500 บาท นาน 2 เดือน (รวมเป็นเงิน 7,000บาท) จะได้ความชัดเจนถึงรายละเอียดถึงคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 19 ม.ค. 64 ก่อน พร้อมยืนยันว่าระบบการลงทะเบียนจะไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ

ด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุ มาตรการเยียวยาผ่านโครงการเราชนะจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน โดยใช้ฐานข้อมูลมาคัดกรองออกจนพบจำนวนผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้องเรียนเช่นที่ผ่านมา

โดยกลุ่มคนที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ “เราชนะ” เบื้องต้นมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

  • – ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกว่า 11 ล้านคน ยกเว้นมาตรา 39 และมาตรา 40
  • – ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ กว่า 3 ล้านคน
  • – ผู้มีรายได้สูง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ คาดว่าจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก