สภากาชาด ขาดแคลนเลือด หลังวิกฤตโควิด19 ระบาด

สภากาชาด ขาดแคลนเลือด หลังวิกฤตโควิด19 ระบาด

ร.ศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่ง ที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยเด็กโรคเลือด เช่น โรคโลหิตจางทาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต

โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง มีความต้องการเลือดสูงมาก แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติไม่สามารถจ่ายเลือดให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงทุกแห่งทั่วประเทศ หน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาด และสถาบันการศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ส่งผลให้มีปริมาณโลหิตบริจาควันละ 700-900 ยูนิตเท่านั้น ลดลงมากถึงร้อยละ 50

ดังนั้น เพื่อให้งานบริการโลหิตของประเทศไทยเป็นไปอย่างเพียงพอและปลอดภัย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ 12 แห่ง และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง ตามคำแนะนำของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สามารถไปบริจาคเลือดได้ที่บริจาคโลหิตได้ที่

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
  • สาขาบริการโลหิต
  • โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเลือด ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง

หากไม่แน่ใจควรงดการบริจาคเลือดชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 4 สัปดาห์ และใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคเลือดนะคะ