คนละครึ่งเฟส 2 ยืนยันตัวตนแล้ว รีบใช้ก่อนโดนตัดสิทธิ์

คนละครึ่งเฟส 2 ยืนยันตัวตนแล้ว รีบใช้ก่อนโดนตัดสิทธิ์

จากโครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” ซึ่งรัฐบาลเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนชิงสิทธิ์ รับเงินจำนวน 3,500 บาท (ผู้ที่ลงทะเบียนเฟสแรก จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท) ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับคนที่ได้รับสิทคนละครึ่งให้รีบใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ 14 มกราคม 2564 ก่อนจะถูกตัดสิทธิ์ และประชาชนสามารถใช้สิทธิ “คนละครึ่ง เฟส 2” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 – 31 มี.ค.2564 รวมถึง คนที่ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟสแรก ก็จะได้รับเงินเพิ่มในระบบ อีก 500 บาท เช่นกัน โดยจะสามารถใช้จับจ่ายผ่านร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้ในโครงการคนละครึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน ผู้ที่ใช้จ่ายในแต่ละวันไม่ถึง 150 บาท ที่รัฐจะออกให้ ระบบจะทบยอดที่เหลือรวมไปยอดที่ยังสามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด ในเวลา 06.00 น. ในแต่ละวัน ดังนั้นในแต่ละวัน ไม่จำเป็นต้องใช้ให้ถึง 300 บาท ก็ได้ ออกเอง 150 บาท รัฐออกให้ 150 บาท

 สำหรับโครงการคนละครึ่งนั้น เป็นโครงการที่ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม เพราะสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ โดยล่าสุดมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.1 ล้านราย ส่วนการจะเปิดลงทะเบียนอีกครั้งนั้นยัง ต้องมีการพิจารณาอีกที