กรมคุมประพฤติแจงกรณี ‘สรยุทธ’ ได้พักโทษถูกต้องตามระเบียบ ไม่ใช่สิทธิพิเศษ ทำงานสื่อภายใต้จรรยาบรรณได้

กรมคุมประพฤติแจงกรณี ‘สรยุทธ’ ได้พักโทษถูกต้องตามระเบียบ ไม่ใช่สิทธิพิเศษ ทำงานสื่อภายใต้จรรยาบรรณได้

วันนี้ (16 มีนาคม) วิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ชี้แจงถึงมาตรฐานการดูแลผู้ได้รับการพักการลงโทษของกรมคุมประพฤติว่า เป็นการดูแลผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสให้มาใช้ชีวิตในชุมชน โดยเป็นการดูแลผู้กระทำผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักการลงโทษ ประกอบด้วยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ, พักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นให้ยื่นคำร้องต่อพนักงานคุมประพฤติโดยต้องได้รับการอนุญาตก่อน,

สำหรับการติดอุปกรณ์ EM ในกรณีได้รับการพักการลงโทษ กรมคุมประพฤติจะติดอุปกรณ์เป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของโทษที่เหลืออยู่ โดยหลักการของอุปกรณ์ EM จะเป็นการติดตาม ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิด กรณีการปล่อยตัว สรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตผู้ประกาศข่าว ซึ่งคงเหลือโทษจำคุก 2 ปี 4 เดือน 14 วัน จึงมีระยะเวลาในการติดอุปกรณ์ EM จำนวน 14 เดือน ซึ่งเป็นไปตามหลักการและการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ได้รับการพักการลงโทษรายอื่น

“กรณีของนายสรยุทธ เป็นการทำประโยชน์ให้กับเรือนจำและกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับความมั่นคง ดังนั้นกรมราชทัณฑ์จึงได้มีการพิจารณาถึงการขอพระราชอภัยโทษ และพักโทษโดยเหตุพิเศษ โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์ ซึ่งผู้ต้องขังทุกรายมีสิทธิที่จะได้รับเท่าเทียมกันทุกคน ขึ้นอยู่กับความประพฤติและการปฏิบัติตัว” นายสมศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันยอดการติดอุปกรณ์ EM กับผู้กระทำผิดที่ได้รับโอกาสกลับมาใช้ชีวิตในสังคมแล้วจำนวน 33,000 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานการคุมความประพฤติ