ครม. เคาะอัดฉีดเงิน “คนละครึ่งเฟส 3-เราชนะ-ม33เรารักกัน”

ครม. เคาะอัดฉีดเงิน “คนละครึ่งเฟส 3-เราชนะ-ม33เรารักกัน”

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เคยกล่าวถึงแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะออกมาในช่วงเดือน พ.ค. นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการเดิม รวมถึงยังมี พ.ร.ก.กู้เงินสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท

ซึ่งล่าสุดที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโครงการคนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท จำนวน 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณราว 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการเดือน ก.ค.-ธ.ค. 64

และยังรวมถึงอนุมัติโครงการ ม.33เรารักกัน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน เพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมวงเงิน 18,500 ล้านบาท พร้อมกำหนดให้ใช้จ่ายภายในสิ้นเดือน มิ.ย. 64

และสุดท้ายโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายราว 32.9 ล้านคน เพิ่มอีก 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. นี้่่เช่นกัน