ชาวเน็ตลุมตำหนิอำเภอ ทำไมทำให้ยาก ไม่ทำแบบอำเภอในจังหวัดอื่น

ชาวเน็ตลุมตำหนิอำเภอ ทำไมทำให้ยาก ไม่ทำแบบอำเภอในจังหวัดอื่น

ยังคงมีผู้สูงอายุอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิโครงการต่างๆ ที่รัฐอนุมัติมาให้ได้ เนื่องจากบางส่วนไม่มีบัตรประชาชน บางส่วนก็ไม่มีสมาร์ทโฟน จึงทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันหน่วยงานแต่ละท้องที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้บุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิเหล่านี้ได้เช่นกัน

แต่กรณีดังกล่าวที่มาจากอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ บนเพจ ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ได้โพสต์ลงเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ควรได้รับ ทางอำเภอจึงส่งเจ้าหน้าที่นางจำรูญ อายุ 85 ปี ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ครึ่งซีก ที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพังไปทำบัตรประชาชนใหม่ และลงทะเบียนโครงการเราชนะที่สำนักทะเบียนอำเภอ

สืบเนื่องจาก นางจำรูญเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card เนื่องจากบัตรเดิมยังเป็นแบบแถบแม่เหล็กและสูญหายไปนานแล้ว มีความจำเป็นต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับ แต่ไม่สามารถเดินทางไปขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอเองได้ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยและผู้พิการ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล ประกอบกับบ้านที่อยู่อาศัยมีบันไดสูงหลายขั้น ทำให้มีความยากลำบากในการเดินทางมาขอรับบริการ ซึ่งไม่เคยออกจากบ้านมาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว

ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ก็มีกระแสจากโซเชียลตำหนิที่เจ้าหน้าที่ ที่แม้จะมีเจตนาดี ใส่ใจบริการ แต่วิธีการนั้นไม่ผ่าน กับการพาคนแก่ที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไปได้ไปข้างนอก แทนที่เจ้าหน้าที่จะขนเอาอุปกรณ์เครื่องมือมาอำนวยความสะดวกให้ที่บ้านคุณยาย ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ น่าจะทุลักทุเลน้อยกว่า ใช้กำลังคนน้อยกว่านี้ ที่สำคัญการเคลื่อนย้ายคุณยายไปแบบผิดวิธี อาจจะปเพิ่มการบาดเจ็บ และติดเชื้อ

และมีการเปรียบเทียบการทำงานของอำเภอในจังหวัดอื่น ในแง่ของการทำบัตรประชาชนใหม่ให้กับชาวบ้าน ที่หน่วยงานสามารถมาทำให้ที่บ้านได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องพาไปลงทะเบียนขอทำบัตรใหม่ถึงอำเภอ