ลงทะเบียนออมสิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผู้เคยกู้แล้วกู้ได้อีก 20,000 บาท

ลงทะเบียนออมสิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผู้เคยกู้แล้วกู้ได้อีก 20,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน มีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย “สินเชื่อพลังฐานราก” ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ธนาคารออมสิน ประกาศปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียน “สินเชื่อพลังฐานราก” ในรอบที่แล้วสามารถลงทะเบียนได้อีก ผ่านแอปฯ MyMo จำนวนเงิน 20,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เพิ่มอีก 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

  • พ่อค้า-แม่ค้า และผู้มีอาชีพอิสระ
  • มีที่อยู่ติดต่อได้
  • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
  • เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 50,000 บาท เมื่อปี 2563 สามารถกู้ซ้ำได้อีก

พิจารณวงเงิน

  • ให้สูงสุดรายละ 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระแลบะเครดิต ต้องไม่มีประวัติหนี้เสีย

อัตราดอกเบี้ย

  • 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

*ไม่ต้องมีบุคคล-หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ลงทะเบียนขอกู้เงินเชื่อ ได้ทีี่ แอปพลิเคชั่น MyMo เริ่ม 23 ม.ค. 64 เป็นต้นไป