บิ๊กตู่ เตรียมแจงงบประมาณรายจ่ายปี 65 ฝ่าวิกฤต โควิด-19 วันที่ 11 ม.ค. นี้

บิ๊กตู่ เตรียมแจงงบประมาณรายจ่ายปี 65 ฝ่าวิกฤต โควิด-19 วันที่ 11 ม.ค. นี้

วันที่ 10 ม.ค.2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะกล่าวถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 ในรายการพิเศษการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และ Facebook : Live NBT2HD ในวันที่ 11 ม.ค.นี้ เวลา 08.30-09.00 น. โดยมี นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมพูดคุย จึงขอเชิญชวนให้ติดตามรายการในช่วงเวลาดังกล่าว

ชี้แจงในเรื่องการจ่ายงบประมาณต้องตอบโจทย์ภารกิจเร่งด่วน คือ

  • สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น รักษาการจ้างงาน ช่วยเหลือ SMEs กระจายความเจริญลงไปในเมืองหลัก เมืองรอง และระดับพื้นที่
  • ยกระดับขีดความสามารถของประเทศส่งเสริมอุตสาหกรรมและการบริการทางการแพทย์การท่องเที่ยว ยกระดับภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์
  • พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ทั้งการปรับทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนานะบบหลักประกันทางสังคม และความมั่นคงด้านสุขภาพ
  • เน้นปัจจัยในการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาภาครัฐดิจิทัล นวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาค ประชาสังคม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้วางนโยบายอย่างชัดเจนให้ทุกหน่วยงาน คำนึงถึงการบริหารงบประมาณต้องคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความจำเป็นกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

แม้จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาทแบบขาดดุล ซึ่งจำนวนขาดดุลเพิ่มขึ้นจากปี 64 อยู่ที่ 91,037.5 ล้านบาท แต่รัฐบาลยึดมั่นในวินัยและความมั่นคงทางการเงินการคลัง โดยงบประมาณขาดดุลจะนำมาขับเคลื่อนประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด19 และให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตได้ปกติตามศักยภาพอย่างยั่งยืนต่อไป