ประธานหอการค้าสนใจซื้อ ซิโนฟาร์ม พร้อมจ่ายเงินเอง ไม่เป็นภาระรัฐบาล ยอดทะลุ 1 ล้านคนแล้ว

ประธานหอการค้าสนใจซื้อ ซิโนฟาร์ม พร้อมจ่ายเงินเอง ไม่เป็นภาระรัฐบาล ยอดทะลุ 1 ล้านคนแล้ว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ประสานขอให้ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งรายละเอียดเงื่อนไขการนำเข้าวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ในเบื้องต้นมายังหอการค้าไทย ทั้งในส่วนของจำนวน ราคา และระยะเวลาการนำเข้า รวมถึงเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ

เนื่องจากเวลานี้สมาชิกหอการค้าไทย รวมถึงหอการค้าต่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศไทย มีความสนใจที่จะสั่งจองวัคซีนในส่วนนี้ เพื่อที่จะใช้กับพนักงานของตนเอง โดยไม่ต้องรอวัคซีนจากรัฐบาล ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานเพราะไม่ได้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

โดยหอการค้าไทย พร้อมจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้กับบริษัทต่างๆ เป็นผู้ทำสัญญาในการสั่งจองซื้อวัคซีนกับทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยตรง โดยประเมินความต้องการของสมาชิกหอการค้าไทย ที่เคยแจ้งความจำนงไว้ก่อนหน้านี้ คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน