เวียดนามงานเข้า พบโควิด-19 ลูกผสมใหม่ แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

เวียดนามงานเข้า พบโควิด-19 ลูกผสมใหม่ แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว

วันเสาร์ (29 พ.ค.) สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ก่อโรคโควิด-19 ชนิดลูกผสมใหม่ ซึ่งผสมระหว่างเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ ที่พบในสหราชอาณาจักรและในอินเดีย

กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสฯ ชนิดลูกผสมนี้ อาจแพร่กระจายในอากาศอย่างรวดเร็วมาก โดยกระทรวงฯ จะประกาศการตรวจพบเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ใหม่นี้ในแผนที่พันธุกรรมระดับโลกด้วย

กระทรวงฯ ระบุว่าเวียดนามตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่ม 87 ราย เมื่อนับระหว่าง 18.00 น. ของวันศุกร์ (28 พ.ค.) จนถึง 06.00 น. ของวันเสาร์ (29 พ.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันผลสะสม 6,657 รายแล้ว

กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ล้วนเกิดจากการติดเชื้อในชุมชน ส่วนหนึ่งอยู่ในจังหวัดบั๊กซางทางตอนเหนือ 57 ราย ในจังหวัดบั๊กนิญ 27 ราย และในกรุงฮานอย เมืองหลวงของประเทศ 1 ราย โดยทั้งหมดเป็นผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันผลกลุ่มก่อนหน้านี้

ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นของเวียดนามรวมอยู่ที่ 5,164 ราย เมื่อนับถึงเช้าวันเสาร์ (29 พ.ค.) ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกล่าสุดในช่วงปลายเดือนเมษายน จำนวน 3,594 ราย