ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง 5 เหตุผลนำเข้าวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจง 5 เหตุผลนำเข้าวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชี้แจงเรื่องการนำเข้าวัคซีนทางเลือก ”ซิโนฟาร์ม” โดยจะแถลงเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขียนข้อความชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda กรณี ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

  • 1. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน “ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อย ๆ ลดปริมาณวัคซีน “ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ
  • 2. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้
  • 3. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พ.รบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ
  • 4. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ
  • 5. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

โดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 256 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว  แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ต่อไป