“เภสัชกร”ทั้งที่เป็นด่านหน้าเสี่ยงโควิด แต่ยังไม่ได้ฉีด

“เภสัชกร”ทั้งที่เป็นด่านหน้าเสี่ยงโควิด แต่ยังไม่ได้ฉีด

“เภสัชกร” โพสต์รูปยกมือไหว้ ขอวัคซีนให้เภสัชกรร้านยาในพื้นที่สีแดง ทั้งที่เป็นด่านหน้าเสี่ยงโควิดแต่กว่าจะได้ฉีดมีเงื่อนไขมากมาย

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pongsiwa Kunok เภสัชกรร้านยา ได้โพสต์ภาพยกมือไหว้ กราบขอวัคซีนให้เภสัชกร พื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐช่วยจัดหาวัคซีนให้กลุ่มเภสัชกรใน กทม. ซึ่งเปรียบเหมือนอีกหนึ่งด่านหน้าที่ช่วยคัดกรองผู้ป่วยไม่ให้ไปแออัดที่โรงพยาบาล ขณะนี้อยู่ในความเสี่ยงอย่างมาก แต่หลายคนยังได้วัคซีนล่าช้า เพราะติดกับขั้นตอนกฎระเบียบต่าง ๆโดยระบุข้อความในโพสต์ว่า

“กราบละครับ ขอวัคซีนให้ผมและเพื่อนเถอะ “เภสัชกรร้านยา” กรุงเทพมหานคร พื้นที่เสี่ยงการระบาดสูงอันดับ 1 ของประเทศ ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อทะลุ 7-8 ร้อย ทุกวัน มาจาก กทม.

แต่เภสัชกรร้านยาในกรุงเทพฯ ยังไม่ได้วัคซีน พอจะได้ ก็สร้างเงื่อนไข ต้องเป็นนี้ ต้องเข้าร่วมนั่น ไม่ใช่เภสัชกรร้านยาทุกคนจะได้รับวัคซีน มีบางส่วนที่ได้วัคซีนไปแล้วบ้าง … แต่ก็มีเหลือบ้างที่ยังไม่ได้ด้วยเงื่อนไข และข้อจำกัด กฏระเบียบต่าง ๆ เภสัชกรที่มีร้านยา ถือเป็นเภสัชกรเอกชน แต่ก็ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์และเภสัชกรร้านยาเหล่านั้น ก็ช่วยกรองคนไข้ โรคง่าย ๆ ไม่ให้ไปแออัดที่ รพ.ไม่ใช่หรอครับ?

เขาเหล่านั้นก็ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์กึ่ง ๆ ด่านหน้าไม่ใช่หรอครับ? ทำไม? เขาจึงไม่ได้รับโล่ป้องกัน ลูกค้า/คนไข้ ที่เดินเข้ามาซื้อมาก็ +/- COVID19 มาก ๆ

เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หากพอจะได้เห็นข้อความนี้ ผมอยากขอความเห็นใจแก่เภสัชกรร้านยา มา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ อยากขอวัคซีนให้แก่เภสัชกรร้านยา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่เสี่ยงสีแดงแห่งนี้ และ พื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ด้วยนะครับ”

สำหรับการออกมาเรียกร้องครั้งนี้ มีเภสัชกรหลายรายเข้ามาขอบคุณที่เป็นกระบอกเสียงให้