ประเทศไทย มีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 62,941 ราย เตรียมปรับแผนกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ประเทศไทย มีผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 62,941 ราย เตรียมปรับแผนกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

วันนี้ (21 มีนาคม) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงสถานการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 มีความคืบหน้าตามแผนกระจายวัคซีน โดยได้จัดส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด ในระยะที่ 1 รอบแรก ได้แก่ Sinovac จำนวน 116,520 โดส และ AstraZeneca จำนวน 10,000 โดส ให้หน่วยบริการในจังหวัดสมุทรสาครแล้ว

ทั้งนี้ ยังมีแผนจัดส่งวัคซีน Sinovac ให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสาครเพิ่มเติม โดยจะได้ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ เพื่อปรับแผนการกระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในพื้นที่ โดยยังคงเป้าหมายผู้ได้รับวัคซีน 31.5 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 60% ของกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564 รวม 62,941 และขณะนี้มีวัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ในประเทศไทยแล้ว 317,600 โดส ประกอบด้วย Sinovac 200,000 โดส และ AstraZeneca จำนวน 117,600 โดส ได้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว และในเดือนนี้จะมี Sinovac เข้ามาอีก 800,000 โดส โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาผู้ที่เหมาะสมในการได้รับวัคซีน

โดยขั้นตอนก่อนเข้าฉีด คือ วัดไข้ ลงทะเบียนประวัติ ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมรับการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ และต้องพัก 30 นาทีหลังการฉีดวัคซีน เพื่อสังเกตอาการ และรับบัตรนัดเพื่อเข้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป