สหรัฐฯ ประชาชนที่รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบโดส สามารถพบผู้คนโดยไม่สวมหน้ากากได้ในบางเงื่อนไข

สหรัฐฯ ประชาชนที่รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบโดส สามารถพบผู้คนโดยไม่สวมหน้ากากได้ในบางเงื่อนไข

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (CDC) ออกแนวปฏิบัติใหม่ โดยระบุว่า ประชาชนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 ครบจำนวนโดสแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ในบางระดับ ซึ่งรวมถึงการพบปะผู้คนบางกลุ่มภายในสถานที่ปิดหรือในร่มได้ โดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างทางสังคม

ปัจจุบันมีชาวอเมริกันมากกว่า 30 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนตามที่กำหนดแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ประกาศแนวปฏิบัติใหม่ในระหว่างการแถลงข่าวสรุปสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ (8 มีนาคม) ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ประกอบด้วย

1. ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถพบปะผู้ที่ได้รับวัคซีนครบเช่นกันภายในสถานที่ปิดหรือในร่มได้ โดยไม่ต้องสวมหน้ากากหรือเว้นระยะห่างทางสังคม

2. ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถพบปะคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนได้ หากคนเหล่านั้นมาจากบ้านเดียวกัน และมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดอาการรุนแรงจากโควิด-19

3. ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถข้ามการทดสอบหรือกักตัวเมื่อสัมผัสเชื้อโควิด-19 นอกเสียจากว่าจะเกิดอาการของโรคขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นพื้นฐานอยู่ เช่น การสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ รวมถึงหลีกเลี่ยงฝูงชนขนาดใหญ่และการเดินทาง

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังคงต้องสวมหน้ากากและเว้นระยะห่างกับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดอาการรุนแรงจากโควิด-19 ด้วย

ณ เวลานี้สหรัฐฯ มีประชาชนกว่า 90 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และสหรัฐฯ จะมีวัคซีนพร้อมฉีดให้ประชาชนครบทุกคนภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม