ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของปทุมธานี ให้ผู้ว่าฯ ทยอยฉีดกลุ่มเป้าหมายระยะแรก 4,000 คน คาดครบใน 1 สัปดาห์

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของปทุมธานี ให้ผู้ว่าฯ ทยอยฉีดกลุ่มเป้าหมายระยะแรก 4,000 คน คาดครบใน 1 สัปดาห์

วันนี้ (1 มีนาคม) ที่โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่สังเกตการณ์การวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี พร้อมให้กำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่

อนุทินกล่าวว่า ปทุมธานีเป็นจังหวัดในพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ซึ่งคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ 8,000 โดส ก่อนในระยะแรก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ และเริ่มฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายวันนี้เป็นวันแรก ฉีดเข็มแรกให้กับ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และจะทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้ 4,000 คน ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าของโรงพยาบาลภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชน 1,500 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอื่นๆ ที่ได้ลงพื้นที่ในตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ 1,000 คน ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 1,000 คน และประชาชน พ่อค้า/แม่ค้า ในตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติ 500 คน สำหรับโรงพยาบาลปทุมธานี วันนี้ได้เตรียมวัคซีนโควิด-19 บริการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม คาดว่าจะฉีดครบทั้งหมดภายใน 1 สัปดาห์ ตามที่โรงพยาบาลได้นัดหมายไว้

“หลังจากที่ผมได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 วัน ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ยังแข็งแรง สามารถทำงานได้ตามปกติ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ฉีดมีความปลอดภัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขึ้นทะเบียนจาก อย. ก่อนนำมาใช้” อนุทินกล่าว

อนุทินกล่าวต่อว่า องค์การอนามัยโลกได้ระบุเป็นสโลแกนไว้ว่า “Nobody is safe until everybody is safe จะไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนปลอดภัย” ซึ่งสอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศ ที่ได้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วที่สุด ซึ่งวัคซีนที่จัดหาไว้จำนวน 63 ล้านโดส จะทยอยฉีดให้กับประชาชนอย่างครอบคลุม เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลจะให้ทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามความสมัครใจ ฟรีทั้ง 2 เข็ม ภายในปี 2564