จุฬาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เร่งปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุก

จุฬาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เร่งปูพรมตรวจคัดกรองเชิงรุก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้มีการออกประกาศออกมาว่า ตามที่คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งพักอาศัยในหอพักบุคลากร และดำเนินการส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนั้น คณะกรรมการโควิด-19 ได้มีมาตรการระดมตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวจำนวน 230 คน

ผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกดังกล่าวพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 7 คน รวมเป็น 14 คน

1. ขยายการตรวจคัดกรองปูพรมเชิงรุกเพิ่มขึ้นอีก 389 คน (รวมเป็นผู้ได้ตรวจคัดกรองโรคแล้ว 619 คน)

2. สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 กรุงเทพมหานคร

ทางด้าน โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษา เนื่องจาก มีนักเรียนจำนวน 6 คน พักอาศัยอยู่ในหอพักดังกล่าว อีกทั้งยังพบว่ามีนักเรียน 1 คนมีญาติที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันตรวจพบเชื้อโควิด-19 นอกจากนั้นยังมีนักเรียนพักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง (พื้นที่สีแดง) อีกเป็นจำนวนมาก ทำให้โรงเรียนต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเคร่งครัด