เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพาสปอร์ตวัคซีน

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพาสปอร์ตวัคซีน

พาสปอร์ตวัคซีน คือออะไร

พาสปอร์ตวัคซีนเป็นอกสาร หรือ แอปพลิเคชัน ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และพิสูจน์ว่า ผู้ถือได้รับกการป้องกกันโรคนั้นๆแล้ว เช่นโรคโควิด-19 ใช้เป็นเอกสารยืนยันว่าผู้ถือพาสปอร์ตนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้การเดินทางสะดวกขึ้น ตามกติกาสากลขององค์การอนามัยโลก (WHO)

ส่วนโรคโควิด-19 การป้องกันเชื้อจากต่างประเทศคือการกักตัว 14 วัน การจะใช้มาตรการพาสปอร์ตวัคซีนแทนการกักตัวต้องมั่นใจว่าวัคซีนป้องกันการติดเชื้อได้ 100% มีข้อมูลว่าฉีดแล้วอยู่ได้นานแค่ไหน แต่ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังวิจัยไม่เสร็จ เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน

“WHO แนะนำว่ายังไม่ควรกำหนดให้ใช้ หรือพาสปอร์ตวัคซีน มาเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากยังขาดข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่าต้องฉีดซ้ำอีกกี่เข็ม  ฉีดแล้วจะอยู่นานแค่ไหน หรือฉีดแล้วจะไม่แพร่โรค เป็นต้น แต่ในอนาคตถ้ามีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะนำพาสปอร์ตวัคซีนมาเป็นข้อกำหนด แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป”