สาธารณสุข มั่นใจ สมุทรสาคร ตัวเลขผู้ติดโควิด ลดลงแน่นอน

สาธารณสุข มั่นใจ สมุทรสาคร ตัวเลขผู้ติดโควิด ลดลงแน่นอน

นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร เปิดเผย ถึงสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่ว่า ในช่วง 2อาทิตย์ที่ผ่านมาทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในโรงงานขนาดใหญ่ และตามชุมชนต่างๆไปแล้วกว่า 1.5 แสนราย ซึ่งถือว่าเกือบจะครอบคลุมหมดแล้ว  และผลการตรวจก็ออกมาเกือบหมดแล้ว เหลือเพียงผลตรวจในช่วง 1-2 วัน หลังล่าสุด ที่กำลังจะออก

ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น แต่ในสัปดาห์หน้าเชื่อว่าตัวเลขจะค่อยๆลงลงอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะตรวจพบในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วย หรือไปตรวจพบตามโรงงานใหม่ๆที่พนักงานไม่มากนัก และเพื่อให้การควบคุมการระบาดชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทางจังหวัดจึงนำมาซึ่งมาตรการ Bubble & Seal สถานประกอบการ หรือโรงงานเป้าหมาย ในพื้นที่ 2 ตำบลคือ ตำบลท่าทราย กับ ตำบลนาดี ที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุม

ทางด้านสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาร รายงาน ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร วันนี้ 6 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 202 ราย ซึ่งลดลงจากเมื่อวานกว่าครึ่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น