ศบค. รอสรุป ชี้เคส “ดีเจมะตูม” พบตัวเลขผู้ป่วยโยงไม่เป็นทางการอีก 2 ราย ส่อผิดกฎหมายปกปิดข้อมูล

ศบค. รอสรุป ชี้เคส “ดีเจมะตูม” พบตัวเลขผู้ป่วยโยงไม่เป็นทางการอีก 2 ราย ส่อผิดกฎหมายปกปิดข้อมูล

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงกับเคส “ดีเจมะตูม” มีการรายงานไม่เป็นทางการเพิ่มอีก 2 ราย รวม 26 ราย พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 113 ราย ผู้สัมผัสเสียงต่ำ 53 ราย และอาจจะมีตัวเลขทยอยรายงานอีก เพราะขณะนี้ผู้ติดเชื้อมีการให้ข้อมูลไทม์ไลน์ที่คลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้อง หรือบางคนมีการปกปิดข้อมูล ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจฝ่าฝืนพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 รวมไปถึงกฎหมาย อื่นๆ โดยมีความผิดฐานขัดขวางไม่อำนวยความสะดวกต่อเจ้าพนักงานโรคติดต่อมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558

ส่วนสถานที่จัดการเลี้ยงสังสรรค์อาจมีความผิดกรณีการฝ่าฝืนมาตรการไม่ประกาศ การป้องกันโรค ไม่มีการเว้นระยะห่าง บุคคลที่ร่วมงานเลี้ยงอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนการห้ามทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดซึ่งเป็นมาตรการตามข้อกำหนดมาตรา 9 ใน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการรายงานการกระทำความผิดด้านกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีปรากฏการณ์สังคมลงโทษ โดยอยากให้สังคมติดตามข่าว โดยไม่ตัดสินผ่านอารมณ์ ใช้การเรียนรู้กรณีนี้ไปสู่การป้องกันในการใช้ชีวิตสังคมเมือง