อ่างทอง ตรวจโควิดทั้งหมู่บ้าน

อ่างทอง ตรวจโควิดทั้งหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 25 มค. 64 ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี  โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจัก หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ทีม CDCU) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม Restart  ทำการคัดกรองเพื่อค้นหา ผู้ป่วย โควิด 19 จำนวน 730 ราย 78 ครัวเรือน ซึ่งวันนี้ทีมงานได้นำชาวบ้านหมู่ที่ 3 มาทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19(Swop)โดยจะรู้ผลภายในเย็นนี้

จากสถานการณ์การระบาด  ระลอก 2 ของโรคโควิด 19 อ่างทองเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้พบผู้ป่วยด้วยโควิด 19 เป็นจำนวน 116 ราย และในพื้นที่ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มียอดผู้ป่วย รวม 16 ราย ใน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 หมู่ ที่ 4 หมู่ที่ 9 จากการสอบสวนโรค โดยชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (ทีม CDCU) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเศษชัยชาญ พบว่า การระบาดของโรคโควิด  19  ในพื้นที่ตำบลบางจักเกิดจากงานเลี้ยงสังสรรค์งานหนึ่งในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 และมีผู้คนมาร่วมงานประมาณ 100 คน ซึ่งหนึ่งในนั้น คือผู้ป่วยยืนยัน ได้มาร่วมงานด้วย จึงเกิดการแพร่เชื้อไปในกลุ่มผู้มาร่วมงาน หลายราย

ล่าสุด ผลการตรวจโรค พบว่า ผู้ติดเชื้อเกือบทั้งหมด ได้รับเชื้อในช่วงเวลาเดียวกันเกือบทั้งหมด จากการระบาดในครั้งนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนตำบลบางจักโดยเฉพาะ ในหมู่ที่ 3 ซึ่งมีผู้ป่วยมากที่สุด ทำให้เกิดการรังเกียจจากสังคมภายนอก ไม่สามารถออกไปทำมาหากินได้ ชาวบ้านได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ

ทางสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง จึงทำการคัดกรองผู้ป่วยที่อาจจะหลงเหลือในหมู่บ้าน และจะประกาศหมู่บ้านปลอดโรค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป จะได้สามารถดำรงชีวิตได้ปกติ และได้รับการยอมรับ จากสังคมภายนอก

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อจำนวน 116 ราย รักษาตัวหายแล้วจำนวน 92 ราย เป็นคนไทย 91 ราย และต่างด้าว 1 ราย ยังคงมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 24 ราย โดยเป็นคนไทยทั้งหมด