เอกชนขอผ่อนปรน นั่งกินในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม

เอกชนขอผ่อนปรน นั่งกินในร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม

วันที่ 23 ม.ค.2563 นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทยว่า ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอความกรุณาผ่อนปรนให้ร้านอาหารนั่งได้ถึงเวลา 23.00 น. เนื่องจากคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ฉบับล่าสุด อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งยังสร้างผลกระทบให้กับยอดขายของร้านอาหารตั้งแต่ร้านอาหารริมทางจนถึงร้านอาหารภัตตาคาร ลูกค้าไม่สะดวกและตัดสินใจไม่นั่งรับประทานอาหารในร้าน ด้วยเงื่อนไขของเวลา

จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาภายใต้คำสั่งดังกล่าวทำให้ยอดขายของร้านอาหารหายไปไม่ต่ำกว่า 70 %ทำให้รายได้ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและจะมีผลต่อการว่าจ้างงานภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเลิกว่าจ้างงาน พนักงาน และลดเงินเดือนของพนักงานอย่างแน่นนอน ประกอบกับรัฐบาลยังไม่ได้มีมาตราการใดๆออกมาเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SME ใดๆเลยทั้งสิ้น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มเดือนธ.ค.ผู้ประกอบการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการจ่ายหรือ แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบสินค้าภาคการเกษตร

แต่จากสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารได้ พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถปฎิบัติตามมาตราการมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจสอบมาตรฐานความ ปลอดภัยโดยตลอด ซึ่งจากการรายงานของ ศบค.ไม่มีผู้ติดโควิดที่สาเหตุต้นกำเนิดมาจากร้านอาหารเลย

ดังนั้นทางสมาคมภัตตาคารไทยจึงใคร่ขอความกรุณาท่านนายกฯ-คณะกรรมการ ศบค.และผู้ว่าฯกทม.ได้โปรดผ่อนปรนให้ร้านอาหารสามารถเปิดให้นั่งรับประทานได้ถึงเวลา 23.00 น.เพื่อเป็นการประคับประคองระบบเศรษฐกิจภาค SME ธุรกิจร้านอาหาร และพนักงานลูกจ้างให้มีชีวิตอยู่ได้ และยังสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ควบคู่กัน

สมาคมภัตตาคารไทยขอขอบคุณฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ให้ความกรุณาเห็นใจ เข้าใจ และสั่งการทันทีในวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา แต่จากการที่ได้ลงติดตามความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิด สมาคมฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณาสั่งการ เพื่อในเวลาใกล้สิ้นเดือน สามารถสร้างยอดขายให้กระเตื้องขึ้นได้ บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและพนักงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา