ธนาคารแจ้งเวลาปิดทำการสาขาในห้างฯ

ธนาคารแจ้งเวลาปิดทำการสาขาในห้างฯ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 64 เพจ ศูนย์ข้อมูล โควิด-19 รายงานว่า ธนาคารแจ้งเปลี่ยนเวลาปิดทำการในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้ห้างสรรสินค้าต้องปิดให้บริการเวลา โดย มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเวลาดังนี้

  • ธนาคารกรุงไทย เลื่อนเวลาปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าเป็นเวลา 18.00 น.
  • ธนาคารออมสิน เปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 18.00 น.
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ เลื่อนเวลาปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 18.00 น.
  • ธนาคารกสิกรไทย เปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 18.00 น.
  • ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาติ เปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 18.00 น.
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 18.00 น.
  • ธนาคารทิสโก้ เปลี่ยนเวลาทำการในศูนย์การค้า เป็น 10.30-18.00 น. และสาขาทั่วไปเวลา 09.00-16.00 น.
  • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เลื่อนเวลาปิดทำการสาขาในศูนย์การค้า เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นสาขาโฮมโปร เพชรเกษม ดิโอลด์สยาม พาร์คเลย (เอกมัย) ปิดเวลา 17.00 น.
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เปลี่ยนเวลาทำการสาขาสีลม เป็นเวลา 09.30-17.00 น. สาขาอื่นๆ ในห้างสรรพสินค้าเป็นเวลา 11.00-18.00 น.
  • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย เปลี่ยนเวลาปิดทำการสาขาในห้างสรรพสินค้า เป็นเวลา 18.00 น. ส่วนสาขาที่เปิดให้บริการเวลาปติก ได้แก่ สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก สาขายเยาวราช และสาขานครปฐม ให้บริการเวลา 08.30-17.00 น.