การรถไฟ งดเดินรถทั่วประเทศ จำนวน 42 ขบวนเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยเปิดให้ผู้โดยสารสามารถมาขอรับเงินคือได้ที่สถานี

การรถไฟ งดเดินรถทั่วประเทศ จำนวน 42 ขบวนเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยเปิดให้ผู้โดยสารสามารถมาขอรับเงินคือได้ที่สถานี

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องการ ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมีประกาศออกมางดเดินขบวนรถท่องเที่ยวที่ให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 12 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.เป็นต้นไป และขบวนรถเชิงพาณิชย์ 30 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.-28 ก.พ. 

โดยผู้โดยสารสามารถนำตั๋วโดยสารมาติดต่อขอรับเงินคืนได้เต็มราคาเป็นกรณีพิเศษทุกสถานีทั่วประเทศ

นอกจากนี้ร.ฟ.ท.มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง ดังนี้

  1. ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 สูงสุดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร โดยมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร
  2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันตนเองผ่านช่องทางต่างๆ โดยเน้นย้ำให้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟ ขบวนรถโดยสาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์สม่ำเสมออย่างน้อยทุกๆ 2 ชั่วโมง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขบวนรถโดยสารทั้งสถานีต้นทางและปลายทางทุกครั้ง
  3. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้นในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น โดยทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขาทุก 3 วัน รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันทุก 1 ชั่วโมง
  4. ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ที่แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ