โฆษกรัฐบาลยืนยัน คลังยังมีเงินเหลือ 6.09แสนล้านบาท พอแก้ไขวิกฤตโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขอให้มั่นใจ

โฆษกรัฐบาลยืนยัน คลังยังมีเงินเหลือ 6.09แสนล้านบาท พอแก้ไขวิกฤตโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ขอให้มั่นใจ

วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงมาตรการที่รัฐบาลจะมีในอนาคต สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจและสาธารณสุขไปพร้อมกัน และอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายการเงินและการคลัง ที่พร้อมจะดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

โดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ภาครัฐมีแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1.39 แสนล้านบาท และเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขและเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-

นายอนุชา กล่าวต่อว่า “นอกจากนี้ ยังมีงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2564 จำนวน 2.9 แสนล้านบาท ดังนั้นขอให้มั่นใจว่ามีความพร้อมรองรับว่ามีการสำรองเงินในกรณีฉุกเฉินรองรับภัยพิบัติในยามจำเป็น หรือมีปัญหารุนแรงมากกว่าเดิมก็มีเงินที่จะแก้ไขได้”