เชียงใหม่ ปิดสถานบันเทิง 5 แห่ง

เชียงใหม่ ปิดสถานบันเทิง 5 แห่ง

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ออกคำสั่งคืนวันที่ 4 ม.ค. ให้ปิดสถานบันเทิง 5 แห่งนาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 ม.ค. ซึ่งสถานบันเทิงเหล่านี้เป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายที่ 50 ของจังหวัดมาใช้บริการในช่วงที่ผ่านมา

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดลุกลามเป็นวงกว้างและเป็นการยกระดับมาตรการการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิต 19 ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ จึงออกคำสั่งดังนี้

5 ผับเมืองเชียงใหม่ที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว

  1. ท่าช้าง คาเฟ่ ถนนอัษฎาธร ต.ช้างเผือก
  2. วอร์มอัพคาเฟ่ ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ
  3. พริตตี้คลับ เชียงใหม่ ถนนรอบเมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ
  4. อินฟินิตี้ คลับ เชียงใหม่ ถนนชลประทานสุเทพ ต.สุเทพ
  5. ร้านดีซี เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ

เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-6 มกราคม 2564

และ ให้พนักงานของร้านตามข้อกักกันตนเอง เป็นระยะเวลา 14 วันและให้ตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด19 ตามคำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ