ด่วน ! ศบค.แจงเหตุรอบนี้ “ไม่ล็อกดาวน์” คุมเข้มโควิดทั่วประเทศ เริ่มจันทร์นี้!

ด่วน ! ศบค.แจงเหตุรอบนี้ “ไม่ล็อกดาวน์” คุมเข้มโควิดทั่วประเทศ เริ่มจันทร์นี้!

ศบค.เตรียมใช้ยาแรง หลังแนวโน้มโควิด-19 ระบาดเพิ่มไม่หยุด ออกมาตรการเข้มข้นขึ้น จัดกลุ่ม 28 จังหวัดสีแดง เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ถัดออกไปเป็นพื้นที่สีส้ม 11 จังหวัด อีก 38 จังหวัดเป็นสีเหลือง ยกเลิกสีเขียวป้องกันการ์ดตก ชี้ไม่ใช่ล็อกดาวน์ แต่เป็นพื้นที่เข้มงวดมากขึ้น เริ่ม 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

วันนี้ (2 ม.ค.) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค. ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (EOC) วันนี้ มีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พบว่า ผู้ติดเชื้อหลายคน ทราบว่า ตนเองไปจุดเสี่ยง แต่ไม่กักตัว ไม่แยกตัวจากผู้อื่น ไม่เข้ารับการรักษา และยังคงมีการลักลอบเล่นการพนัน-มั่วสุม จำนวนผู้ติดเชื้อและมีอาการเพิ่มขึ้น ประชาชนบางส่วนขาดความระมัดระวังในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค

ขณะนี้ประเทศไทยพบติดเชื้อแล้วใน 53 จังหวัด ถ้ายังใช้มาตรการอย่างที่ใช้อยู่ อาจจะมีหลายจังหวัดติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการในขณะนี้ ให้เข้มข้นขึ้น สำหรับการแบ่งพื้นที่จะเป็น

ทั้งนี้ จะมีมาตรการที่กําหนดให้ดําเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 (4 ม.ค.64  – 1 ก.พ. )

 • จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ
 • ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 • ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วุมทำผิดกฎหมาย
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
 • ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด
 • สถานการศึกษาหยุดเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์
 • ให้มีการทำงานแบบ Work from Home ทั่วทั้งพื้นที่ที่ ศบค.กำหนด
 • มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 • เร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ.

ขั้นที่ 2

 • จำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น (รวมทั้งจำกัดการเปิดกอจการบางประเภทด้วย)
 • ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 • เพิ่มความเข้มข้นในการเร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมาย
 • งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
 • เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการควบคุมเดินทางข้ามจังหวัด
 • สถานศึกษายังคงหยุดการเรียนการสอนเว้นกิจกรรมที่มีความจำเป็น
 • เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่เสี่ยง กิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลเสี่ยง
 • จำกัดเวลาออกนอกเคหะสถาน ในพื้นที่ที่ ศปก. จังหวัดกำหนด