เปิดเผยหน้าตาพาสปอร์ตวัคซีนของไทย

เปิดเผยหน้าตาพาสปอร์ตวัคซีนของไทย

ในอนาคตอันใกล้นี้ คนไทยทุกคนที่ได้รับวัคซีน จะได้รับสมุดประจำตัว แสดงว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อความเชื่อมั่น สำหรับผู้คนที่จะพบปะติดต่อด้วย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งผ่านเว็บไซต์เมื่อวันอังคาร (20 เม.ย.) เป็นหน้าตาหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือที่เรียกว่า พาสปอร์ตวัคซีน

พาสปอร์ตวัคซีน จะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งหน้าปกมีข้อความด้านบนสุดที่แปลเป็นไทยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถัดลงมาเป็นตราครุฑ ตามด้วยข้อความระบุว่า หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 บรรทัดถัดมาเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเพื่อระบุหมายเลข ส่วนด้านล่างจะมีชื่อผู้ถือพาสปอร์ต หมายเลขพาสปอร์ตหรือหมายเลขบัตรประชาชน

ส่วนด้านในพาสปอร์ตจะมีใบรับรองการฉีดวัคซีน ที่ระบุรายละเอียดของการฉีดวัคซีนโดสแรกและโดสที่ 2 วันที่ฉีด ผู้ผลิต หมายเลขลังวัคซีน วันที่ออกใบอนุญาต ลายเซ็นเจ้าหน้าที่ และตราประทับ

เอกสารดังกล่าวระบุรายละเอียดของพาสปอร์ตวัคซีนหลายข้อ หนึ่งในนั้น ระบุว่า วัคซีนที่จะฉีดได้นั้นจะต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องในไทยหรือผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเท่านั้น ส่วนอีกข้อระบุว่าผู้ถือพาสปอร์ตอาจต้องระวังไม่ให้มีรอยขีดฆ่า แก้ไข หรือข้อความไม่สมบูรณ์ ด้วย

นอกจากนี้ ในเอกสารยังระบุอีกว่า พาสปอร์ตวัคซีนมีผลตามกฎหมายในทันที ซึ่งนายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศออกมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์ (16 เม.ย.)