รัฐบาลขอความร่วมมือ Work From Home ถึงสิ้นเดือน เมษายน ลดการแพร่โควิด-19

รัฐบาลขอความร่วมมือ Work From Home ถึงสิ้นเดือน เมษายน ลดการแพร่โควิด-19

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค สรุปภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของกรุงเทพมหานคร ว่า คาดการณ์ในอีก 1 เดือนหน้าหากไม่ดำเนินมาตรการใดๆ โควิดจะระบาดอย่างหนักในไทยและมีผู้ติดเชื้อ วันละ 9 พันราย

“แต่ปัจจุบันนี้มีการปิดสถานบันเทิงและมีมาตรการอื่นๆ ทำใด้ยอดผู้ป่วยเฉลี่ย 900 รายต่อวัน และหากทุกคนช่วยกันลดกิจกรรมการรวมตัวกัน เช่น การชกมวย,การวิ่ง ก็จะสามารถลดได้ เหลือ 500-600 คนต่อวันและหากมีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) มากขึ้น จะลดได้เฉลี่ยไม่ถึงวันละ 400 คน หากมีการล็อกดาวน์เฉพาะจุดก็จะติดเชื้อวันละ 100 คนต่อวัน

โดยรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนนำมาตรการ Work from Home  มาใช้แบบเต็มรูปแบบจนถึงสิ้นเดือนเมษายน (30 เม.ย.)

สำหรับมาตรการด้านสาธารณสุข (สธ.) จะใช้มาตรการค้นหาคัดกรองเชิงรุกและติดตามผู้ติดเชื้อให้รักษาตัวอยู่ รพ. อยู่ในการดูแลของแพทย์ เพราะ รพ. จะมีมาตรการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไปสู่คนอื่นได้ดีที่สุด ส่วนสถานการณ์ตอนนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถานบันเทิง นักเรียนนักศึกษาออกค่ายกิจกรรมร่วมกันและพบการติดเชื้อในครอบครัวมากขึ้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เพราะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี